Estructira Basica Semantica

Estructura Semántica de HTML5

Aqui va el HEADER
SECCION
Aqui va el ARTICLE